Tuotannollistaminen (DFM ja DFA)

Autamme asiakkaitamme tuotteiden kehittämisessä tuotannollisempaan ja kustannustehokkaampaan suuntaan huomioimalla ja korjaamalla tuotesuunnittelun, asiakirjojen ja valmistusstandardien välillä olevat ristiriitaisuudet tai rakenteelliset virheet. Toimintamme perustuu tarkkaan tekniseen asiakirja-analyysiin, standardiosaamiseen, prosesseista kerättävään automaattiseen tietoon ja ammattilaistiimin antamaan palautteeseen. Nämä tiedot ja tulokset lähetämme asiakkaalle ja esille tulleet ongelmat käsitellään, joko palautteena tai erillisen sopimuksen pohjalta projekti- ja laadunhallintaprosessien kautta.

Hyvin tehty tuotannollistaminen, eli tuotesuunnittelun ja prosessisuunnittelun integroiminen maksimoi valmistuksen kustannustehokkuuden ja minimoi laadulliset riskit.